Gdzie się przydaje dystrybutor wody

Dystrybutory wody zapewniają orzeźwienie w biurach, szkołach czy poczekalniach. Zarówno w pracy, jak i podczas nauki regularne picie jest ważne, aby zachować czujność i aktywność umysłu. Zawsze zrobić coś dobrego dla swoich współpracowników, klientów czy uczniów, dając im każdego dnia łyk zdrowia.

Woda to podstawowy składnik naszego organizmu. Bez dostępu do niej nie możemy funkcjonować, pracować, a nawet żyć. Regularny dostęp do zdrowej, pitnej wody w miejscu pracy, w szkole, na uczelni czy w poczekalni przy gabinecie lekarskim wydaje się naturalne. Dystrybutory filtrujące, przez ostanie lata, na trwałe wpisały się w krajobraz biur, uniwersytetów czy szpitali. Jest jednak wiele miejsc i instytucji, w których dostęp do wody pitnej wydaje się bardzo potrzebny i niestety pomijany.

Instytucje niosące pomoc

Jeżeli bliżej przyjrzymy się otaczającej nas rzeczywistości, to w zasadzie wszystkie instytucje społeczne w gminach, związane z samorządem, w kościołach lub pod auspicjami prywatnych instytucji, koncentrujące się na pracy socjalnej i opiece społecznej powinny być wyposażone w dystrybutor wody. Wśród najbardziej newralgicznych placówek, w których dostęp do czystej pitnej powinien być naturalny, należy wymienić:

  • schroniska i przytuliska dla bezdomnych
  • grupy wsparcia i poradnie społeczne
  • młodzieżowe ośrodki pomocy społecznej i SOS Wioski Dziecięce
  • placówki opieki i leczenia osób uzależnionych
  • domy opieki dla osób starszych
  • warsztaty dla osób niepełnosprawnych
  • placówki profilaktyczne i rehabilitacyjne
  • kluby osiedlowe, domy ludowe i wszystkie miejsca spotkań społeczności lokalnej
  • recepcyjne punkty graniczne i przejścia

Niestety, nie zawsze w wymienionych placówkach i miejscach osoby potrzebujące, ubogie i będące w podróży mogą skorzystać z dystrybutorów z wodą filtrowaną.

Woda dla uczących się, pracujących i sportowców

Nieco lepiej dostęp do wody wygląda w środowisku uniwersyteckim, w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, klubach sportowych, siłowniach i klubach fitness, recepcjach hoteli czy biurowcach. W tego typu miejscach możemy częściej zauważyć obecności życiodajnej, czystej wody, z której mogą korzystać studenci, uczniowie czy sportowcy. Z przykrością jednak należy zauważyć, że ciągle rzadko mamy dostęp do wody w:

  • bibliotekach publicznych i czytelniach

w kościołach i innych świątyniach

Ogólnodostępna i dla każdego

W dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z coraz bardziej wyczerpującymi temperaturami w ciągu lata, powinno być dużo więcej powszechnie dostępnych stref, w której pracownicy, uczniowie czy każda, spragniona osoba mogłaby odpocząć i zrobić sobie pięciominutową przerwę gasząc pragnienie kubkiem zimnej, bezpiecznej i zdrowej wody.

Redakcja white-tree.pl