W jaki sposób zabezpieczyć teren prac budowlanych?

Jeśli miejsce realizacji prac budowlanych znajduje się w przestrzeni publicznej, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie terenu. Pomocna w tym zakresie może być tradycyjna taśma ostrzegawcza materiałowa wielokrotnego użytku, jednorazowa taśma wygradzająca, najczęściej foliowa, biało-czerwona, ewentualnie przenośne przęsła ogrodzeniowe ze słupkami obciążonymi betonem. Taśm używa się głównie w miejscach, gdzie obszar realizacji prac jest rozległy lub gdy czas realizacji prac jest krótki.

Wygrodzenia z taśmy zabezpieczającej

Dostępne w różnorodnych, najczęściej  jaskrawych kolorach, wytrzymałe taśmy materiałowe ostrzegawcze i tańsze, ale jednorazowe taśmy foliowe zabezpieczające wykorzystywane są zarówno na placach budów, jak i w miejscach realizacji drobnych prac ziemnych, na przykład przy wykopach i remontach podziemnej infrastruktury technicznej. Zaletą tego typu wygrodzeń jest niski koszt i duża szybkość montażu. Odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych taśma ostrzegawcza materiałowa (np. https://efektbhp.pl/pol_m_Artykuly-BHP_Tasmy-odgradzajace-zwijane_Tasmy-odgradzajace-materialowe-431.html), a tym bardziej taśma foliowa jest produktem wielokrotnie tańszym od metalowego ogrodzenia tymczasowego, pomijając koszt jego dostarczenia i montażu. Taśmę można zamocować zarówno na specjalnych słupkach, jak i korzystając z dostępnej infrastruktury drogowej, przymocować do istniejących lamp lub fragmentów ogrodzeń.

Ogrodzenia tymczasowe budowlane

Gdy prace ziemne będą trwały dłużej, a ich zakres naraża na niebezpieczeństwo wypadku osoby postronne, alternatywą dla foliowych lub materiałowych taśm ostrzegawczych są tymczasowe ogrodzenia budowlane. Najczęściej mają one formę ażurowych paneli ogrodzeniowych lub paneli pełnych. W przestrzeni publicznej, w miejscach realizacji drobnych prac lub w celu wydzielenie określonej powierzchni, niekiedy stosuje się również mniejsze barierki tymczasowe, metalowe lub wykonane z tworzywa sztucznego PCV. Panelowe ogrodzenie tymczasowe jest oczywiście skuteczniejsze niż taśma ostrzegawcza materiałowa lub foliowa, bo w sposób fizyczny uniemożliwia dostęp do zabezpieczonego obszaru, ale i dużo droższe oraz bardziej skomplikowane w montażu.

Gdy prace budowalne, remontowe lub dowolnie inne trwają krótko, zamiast instalowania tymczasowego ogrodzenia budowalnego z paneli ogrodzeniowych lub barierek stalowych, z powodzeniem można zdecydować się na zabezpieczenie terenu foliową lub materiałową taśmą ostrzegawczą. Do montażu taśmy nie zawsze potrzebne są dodatkowe słupki, więc takie wygrodzenie można wykonać w kilka minut bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów.

Redakcja white-tree.pl