Faktoring a płynność finansowa

Różne rodzaje faktoringu mogą pomóc w utrzymaniu płynności finansowej.

Jak faktoring może pomóc w poprawie płynności finansowej?

W gospodarce – niezależnie od branży rynkowej – jednym z najważniejszych czynników sukcesu biznesowego jest płynność finansowa. Rozumie się przez nią zdolność firmy do regulowania zobowiązań, w tym na przykład opłacania faktur kosztowych z tytułu dostawy towarów, obsługi kredytów bankowych czy wypłaty wynagrodzeń. Brak płynności finansowej w firmie może prowadzić do poważnych problemów, a w skrajnych wypadkach nawet bankructwa. Oczywiście, istnieją sposoby na to, by móc poradzić sobie z niską płynnością finansową. Należą do nich m.in. różne rodzaje faktoringu.

Płynność finansowa firmy – co to oznacza?

Płynność finansowa to pojęcie, które często stosuje się w odniesieniu do osób prywatnych, ale także – a może nawet przede wszystkim – przedsiębiorstw. Jak już wiesz, oznacza ono zdolność firmy do spłaty zobowiązań. Tak rozumiana płynność to absolutne must have w działalności biznesowej, ponieważ zależy od niej nie tylko rozwój firmy, ale także to, czy w ogóle przetrwa ona na rynku.

Faktoring – co to takiego jest?

Faktoring to jedno z tych narzędzi, które mogą skutecznie pomóc przedsiębiorcom w poprawie ich płynności finansowej. Jest to taka forma finansowania biznesu, w ramach której firma (faktorant) „sprzedaje” nieopłacone faktury od odbiorców wyspecjalizowanej instytucji finansowej (faktor). Co faktorant otrzymuje w zamian? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: niemal natychmiastową wypłatę części lub całości środków wynikających z danej faktury.

Taki sposób finansowania sprawia, że przedsiębiorca nie musi już obawiać się o to, że brak gotówki od odbiorców przełoży się na trudność w spłacaniu zobowiązań. W pewnym sensie firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika (zależy to od rodzaju umowy, na jaką zdecyduje się faktorant).

Faktoring a płynność finansowa

W zasadzie, nie powinno nas dziwić, że faktoring online jako forma finansowania działalności biznesowej to popularne rozwiązanie w firmach z różnych branż (według Polskiego Związku Faktorów w 2022 r. korzystało z niego ponad 20 tys. firm). Rzecz jasna, taki stan rzeczy wynika stąd, iż faktoring oznacza szybki dopływ gotówki. Jeśli jako przedsiębiorca wystawisz swojemu kontrahentowi fakturę z terminem płatności wynoszącym np. 30 dni, a mimo to odbiorca będzie zwlekać z zapłatą, łatwo możemy sobie wyobrazić, że pogorszy to Twoją sytuację finansową (szczególnie, jeśli prowadzisz raczej niewielką działalność). Tymczasem, w ramach faktoringu szybko spieniężysz zalegające należności handlowe, co pozwoli Ci regulować własne zobowiązania związane z prowadzeniem biznesu.

Tak rozumiany faktoring możesz traktować jak koło ratunkowe – nawet jeśli podpiszesz umowę z faktorem, nie oznacza to jeszcze, że zawsze musisz przekazywać mu swoje faktury do upłynnienia. Wręcz przeciwnie; możesz skorzystać z tego rozwiązania dopiero wtedy, gdy stwierdzisz, że ryzyko utraty płynności finansowej staje się naprawdę poważne.

Płynność finansowa to nie wszystko

Utrzymanie płynności finansowej to ważna korzyść wynikająca z finansowania w formie faktoringu… ale wcale niejedyna, na jaką możesz liczyć. Warto mieć na uwadze również korzyści natury czasowej/organizacyjnej. Co to oznacza? Odpowiedź na pytanie jest prosta. Otóż – jeśli tak przewiduje się to w umowie – firma faktoringowa bierze na siebie zadanie w postaci windykacji długów. Taki stan rzeczy oznacza, że nie musisz już poświęcać czasu na kontakt z nierzetelnym dłużnikiem, ponieważ wszystkim zajmie się faktor.

Redakcja white-tree.pl