Jak wygląda rekrutacja na studia II stopnia w Ignatianum?

Jeśli wybierasz się na studia II stopnia w Krakowie, na pewno sprawdzasz ofertę i proces rekrutacyjny wielu uczelni. Interesują Cię przede wszystkim wymagania dla kandydatów na konkretne kierunki, opłata wpisowa oraz program zajęć. Mając już tytuł licencjata, musisz pamiętać, że nie wszystkie studia magisterskie będą dla Ciebie odpowiednie. Akademia Ignatianum oferuje mnóstwo ciekawych kierunków, które możesz wybrać, aby poszerzyć swoje kompetencje lub kiedy jeszcze szukasz swojej zawodowej drogi.

Jak wygląda rekrutacja na kierunki II stopnia?

W zależności od wybranego kierunku proces rekrutacji jest taki sam, ale różnią się wymagania wobec kandydatów. Przykładowo, na studia pedagogiczne, administracyjne czy kulturoznawcze mogą dostać się osoby, które wcześniej ukończyły dowolny kierunek w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych, jednak aby ubiegać się o przyjęcie na filologię angielską II stopnia, konieczne jest wykształcenie kierunkowe, a zatem licencjat z anglistyki, zdobyty na polskiej lub zagranicznej uczelni

W przypadku studiów logopedycznych II stopnia nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe, jednak studenci muszą mieć licencjat z pedagogiki lub innych nauk społeczno-humanistycznych. Dodatkowo powinni dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie od logopedy, że mogą pełnić dany zawód.

Aby móc zgłosić się do Akademii, konieczne jest założenie konta w systemie IRK, a następnie wgranie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak skan dyplomu uzyskanego na studiach I stopnia wraz z końcową oceną. Konieczna będzie także wpłata wpisowego i przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu.

Dodatkowym atutem będą wszelkie dokumenty potwierdzające uczestnictwo lub zwycięstwo olimpiad naukowych, aktywne uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez poprzednią uczelnię, a także wyjazdy w ramach wymiany studenckiej. Podczas rekrutacji brane są także pod uwagę zdobyte na studiach I stopnia punkty ECTS.

Jak wygląda rekrutacja w przypadku cudzoziemców?

Cudzoziemcy także mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jednak muszą przesłać do systemu nie tylko skany dyplomów uzyskanych na poprzedniej uczelni, ale także ich przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego wersję oraz skan programu studiów, aby poświadczyć zdobyte kwalifikacje.

Dodatkowo muszą oni przystąpić do testu znajomości języka polskiego, chyba że posiadają międzynarodowy certyfikat językowy. W pozostałych przypadkach powinni podczas testu udowodnić znajomość polskiego na poziomie min. B2. Jeśli zaliczą test, mogą ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek na takich samych zasadach, jak Polacy (pod warunkiem że dostarczą wszystkie niezbędne dokumenty).

Materiał zewnętrzny

Redakcja white-tree.pl