Na czym polega uszlachetnianie towaru?

Towary są czasami zatrzymywane przez organy celne. Wynika to z różnych powodów, ale trzeba wtedy zachować szczególną ostrożność. Wydanie negatywnej opinii przez inspekcję kontroli nie oznacza dla nas nic pozytywnego.

Czym jest procedura naprawcza?

Dopuszczenie produktów do obrotu powszechnego jest na szczęście możliwe dzięki dobrze zrealizowanej procedurze naprawczej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że możliwe jest także uzupełnienie wszystkich braków formalnych. Mowa tu nie tylko o oznaczeniu importera, ale także o instrukcji oraz wymaganych certyfikatach i dokumentacji. W tym tekście postaramy się dokładnie wyjaśnić, jak wygląda w całości procedura naprawcza. Polega to głównie na naniesieniu oznakowania CE lub ewentualnie tabliczki znamionowej.

Należy pamiętać, że najważniejsze w tym wszystkim jest właściwe oznaczenie towaru. Deklaracja zgodności także powinna być prawidłowa, dlatego musi być koniecznie dołączona. Oprócz tego zamieszczona musi być też instrukcja obsługi w polskim języku. Podjęcie działań naprawczych jest możliwe w ramach tak zwanej procedury gospodarczej. Organ celny jest podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie działań naprawczych.

Trzeba jednak pamiętać, że procedury gospodarcze związane są tylko z towarem niewspólnotowym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że towary niewspólnotowe wymienione zostały w art. 4 ust. 8 WKC. Towary niewspólnotowe są od tej zasady wyjątkiem. Procedury uszlachetniania biernego towaru są niezbędne do uzyskania statusu celnego towarów wspólnotowych. Przy wprowadzeniu procedury gospodarczej trzeba oczywiście uzyskać pozwolenie naczelnika urzędu celnego. Dostępne są różne rodzaje naprawczych procedur. Uszlachetnianie towaru sprawia, że produkt nabywa większą wartość, dlatego popyt na tego typu usługi jest naprawdę duży.

Przebieg procedury naprawczej

Procedura przetwarzania umożliwia także dostarczenie niewspólnotowych towarów na terytorium Unii Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko musi się odbywać pod ścisłym nadzorem kontroli celnej. Wszystkie towary poddaje się później szczegółowym procesom przetwarzania. Procesy przetwarzania mają wpływ na stan produktów oraz ich rodzaj. Spełnienie określonych wymogów jest niezbędne na terenie Wspólnoty Europejskiej i wszystkie państwa członkowskie powinny je przestrzegać.

Warto zaznaczyć, że czas trwania procedury naprawczej oznacza zawszenie środków polityki handlowej. Są on stosowane jedynie przy produktach całkowicie przetworzonych, czyli takich, które zostały całkowicie dopuszczone do obrotu. Umieszczenie towarów niewspólnotowych w składzie celnym jest możliwe dzięki dobrze zrealizowanej procedurze składu celnego.

Redakcja white-tree.pl